Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinin yollamasıyla halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde;  İşçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Haklı dahi olsa iş akdini fesheden taraf kıdem tazminatına hak kazanıyorsa da ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına kazanır.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için bağlı bulunduğu SGK’dan aldığı yazıyı işverene bildirmesi gerekir. İşveren tarafından tebliğ alınmadığı takdirde noter vasıtasıyla işverenin adresine gönderilebilir.

İşverene bildirildiği anda işçinin iş akdi son bulur. İşçi kıdem tazminatını işverenden talep etmesi halinde verilmemesi halinde İş Mahkemeleri’nde dava açmak suretiyle kıdem tazminatını isteyebilir.

Diğer bir önemli husus ise işçi emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı takdirde başka bir iş yerinde çalışabilir mi?

İşçi emeklilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde işe başlayabilir. İşveren, işçinin aslında emekli olmak için değil de başka bir iş yerinde işe girmek amacıyla işten ayrıldığını söyleyerek kıdem tazminatını ödememezlik edemez. İşçinin iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışmasının hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. İşçinin kanunun tanıdığı bu hakkı hangi amaçla kullanıldığının kıdem tazminatı açısından önemi yoktur.

 

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*