İşçiye Hakaret Edilmesi, İşçinin Tehdit Edilmesi

İşçiye Hakaret Edilmesi, İşçinin Tehdit Edilmesiİş yaşamında işçinin hakarete uğraması, tehdit edilmesi durumlarında işçilerin yapması gerekenler nelerdir? İşçinin, kendisine hakaret, küfür edilmesi veya tehdit edilmesi durumunda yasal hakları nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında b bendinde; “İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.”  ve yine c bendinde; “İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.” denilmek suretiyle işçiye hakaret, küfür edilmesi ve işçinin tehdit edilmesi durumunda işçiye kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdini sonlandırma hakkı vermiştir.

İşverenin veya vekilinin işçiye veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, hakaret etmesi, küfür etmesi, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde işçinin haklı fesih hakkı bulunmaktadır. İşçinin hakarete uğraması, darp edilmesi, tehdit edilmesi durumlarında işçi iş sözleşmesini haklı olarak fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak haklı dahi olsa iş akdinin fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatına hak kazanamaz.

3 Yorumİşçiye Hakaret Edilmesi, İşçinin Tehdit Edilmesi

  1. İşçinin, kendisine hakaret, küfür edilmesi veya tehdit edilmesi durumunda nasıl bir kanıt sunmamız lazım.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*