Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Paylaş

Kıdem Tazminatı - Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinin yollamasıyla halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasında;  İşçinin muvazzaf askerlik hizmet sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Haklı dahi olsa iş akdini fesheden taraf kıdem tazminatına hak kazanıyorsa da ihbar tazminatına hak kazanamaz.

İşçinin askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve makul süre içerisinde askerliğini yapmak için birliğine teslim olması gerekir. Eğer işçinin, askere gitmeden başka bir işe girmek suretiyle çalışması halinde feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez. Bu durumun tespiti için mahkeme aşamasında işçinin askere gidip gitmediği konusunda askerlik şubelerine sorulmaktadır. Yine askerlik şubelerine işçinin ne zaman askere gittiği sorularak makul sürenin tespiti yapılmaktadır.

İşçi askerlik sonrasında yine aynı iş yerinde işe başlamışsa ve askerlik dönemi öncesinde kıdem tazminatı almamış ise askerlik sonrası dönem ile askerlik öncesi dönem birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanır. Ancak burada askerlik sonrası döneminde haklı nedenle feshi veya haksız olarak işveren feshi gerekmektedir. Aksi durumda işçi, yalnız askerlik dönemi öncesi için kıdem tazminatına hak kazanır.

Bedelli askerlik hizmeti yapılması durumunda kanunun yukarıda belirtilen hükümlerinden yararlanılması söz konusu değildir.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*