Emeklilik Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşçi, İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Paylaş

Bilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14 üncü maddesine göre emeklilik nedeniyle iş akdini sonlandıran işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. 

Peki, emeklilik nedeniyle iş akdini sonlandıran işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
Emeklilik nedeniyle iş akdini fesheden işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle ilgili açılan davada Mahkeme işçinin davasını kabul etmiş ancak işverenin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Bilindiği üzere Yargıtay son karar mercidir. Aşağıda, son karar merci olarak Yargıtay’ın kararını sizlerle paylaşıyoruz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 16 Aralık 2019 Tarihli, 2017/15645 Esas ve 2019/22410 Karar sayılı KARARI;

İş sözleşmesinin kim tarafından, ne şekilde feshedildiği ve feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere göre davacının iş akdini emeklilik nedeniyle 24.09.2013 tarihinde sona erdirdiği, davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.10.2013 tarihinde yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmakla, Mahkemece kıdem tazminatına hükmedilmesi yerindedir. Ancak iş akdini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmadığından davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, yanılgılı değerlendirme ile talebin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.SONUÇ:
Yargıtay’ın yukarıdaki kararına göre; Emeklilik nedeniyle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*