İş Mahkemesi Aşamaları ve İş Davası Ne Kadar Sürer?

Paylaş

Bugünkü yazımızda kısaca İş Mahkemeleri Aşamalarından ve İş Davalarının Ne kadar Süreceğinden bahsedeceğiz.

Birinci aşamada, dava dilekçesiyle birlikte dava açılır. Akabinde dava dilekçesi davalı şirkete tebliğe çıkarılır. Tebliğe çıkarıldıktan sonra davalı, 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini sunar. Dava ve cevap dilekçesinde belirtilen deliller toplandıktan sonra Mahkemece “Ön İnceleme Duruşması” açılır. Bu aşamada tarafları dinleyen Mahkeme, varsa tarafların tanıklarını dinlemek için ikinci bir duruşma tarihi belirler. 

İkinci duruşmada, tarafların tanıklarını dinleyen Mahkeme, dosyanın hesap yapılmak üzere hesap bilirkişisine gönderilmesine karar verilir.

Üçüncü duruşmada, eğer bilirkişi raporu gelmişse taraflara tebliğine ve tarafların rapora karşı beyan ile itirazlarını sunması için süre verilir. 

Dördüncü duruşmada, eğer tarafların bilirkişi raporuna karşı itirazlarını yersiz bulursa ve davacı tarafından dava da ıslah edilmişse Mahkeme kararını açıklar.

En kaba tabirle yukarıda mahkeme aşamaları anlattık. Normal şartlar altında dört celsede davanın sonuçlanması gerekir. Genelde mahkemeler her duruşma arasında 3 aylık süreler koyar. Buna göre İş Mahkemelerde davaların 1 sene ile 1,5 yıl arasında biteceği ön görülür. 

ANCAK, Şu sebeplerle davalar daha uzayabilir.

1- İkinci celsede dinlenmesi gereken tanıkların tamamını dinleyememişse…
Bazı mahkemeler önce davacı işçinin 2 tanığın dinler, sonraki celse ise davalı şirketin iki tanığını dinler. Bu sebeple ikinci celsede dinlemesi gereken tanıkların tamamını dinleyememiş olabilir. Ve yahut gelmesi gereken tanıklardan herhangi birisine de ulaşamayabilir.

2- Bilirkişi tarafından rapor süresinde verilmemişse…
Genel itibariyle İş Mahkemelerinde iş çokluğu nedeniyle duruşma tarihlerinin uzun aralıklarla verilmesi ve bu nedenle yargılamanın uzamasının yanında bilirkişiler tarafından raporların geç verilmesi nedeniyle de davalar uzayabilmektedir. Genelde 3 aylık aralarla duruşma verilmesine karşı bilirkişiler tarafından rapor süresinde verilmeyebilir ve bu nedenle duruşma bir celse daha atabilir. Bununla birlikte bilirkişi raporunun eksik düzenlenmesi veyahut zamanaşımı nedeniyle zorunlu olarak dosyanın yeniden bilirkişiye gitmesi nedeniyle davalar daha da uzayabilmektedir.

3- Davaların uzun veya daha kısa sürmesinde başka bir etkende, talep edilen alacak türleri ile ilgilidir.
Şöyle ki, sadece kıdem tazminatının istendiği davalarda Mahkemece tanık dinlenmesine dahi gerek duyulmadan dosyanın bilirkişiye tevdine karar verilebilir ve bilirkişi tarafından hesaplanması gereken yalnızca kıdem tazminatı olması nedeniyle kısa sürede rapor verilebilir ve en nihayetinde dava kısa sürebilir. Buna karşı bazı davalarda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, yıllık izin ücreti gibi birden fazla alacak talebinin olması da çözülmesi gereken ihtilaf fazlalığından dolayı Mahkemenin ve bilirkişinin işini zorlaştırabilir. Bu da Mahkemenin uzun sürmesine neden olabilir.

Kısaca, İş Mahkemelerinde genel itibariyle davalar 1 ile 1,5 yıl arasında sürmesi gerekirken yukarıda sayılan nedenlerden ötürü bazen daha kısa, bazen de -tabi daha çok olarak- daha uzun sürebilir.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*