İşçinin Cinsel Tacize Uğraması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir

Paylaş

İşçinin Cinsel Tacize Uğraması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında d bendinde; “İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.”  denilmek suretiyle işçiye cinsel tacizde bulunulması durumunda işçiye kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdini sonlandırma hakkı vermiştir.

İş yerinde işçinin cinsel tacize uğraması işçiye haklı fesih imkanı tanımaktadır. İşçi bu nedene dayanarak iş akdini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde haklı olarak feshedebilir.

Cinsel taciz iddialarında tam bir ispat aranmamaktadır.

İşveren tarafından taciz edilen işçi, iş akdini derhal feshetme hakkına sahiptir. Ancak cinsel tacizin işçi tarafından değil de başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde işçi, iş sözleşmesini derhal feshedemez. Bu durumda öncelikle cinsel taciz durumunu işveren bildirerek tedbir alınmasını talep etmelidir. İşverenin alması gereken tedbirin, saldırıyı önleyecek kuvvette olması gerekmektedir. İşçinin bu talebine karşılık işveren, işçiye yapılan cinsel tacizi önleyecek şekilde gerekli tedbirleri almadığı takdirde işçi, sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde haklı olarak feshedebilir. Ancak haklı dahi olsa iş akdinin fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*