İşçinin İş Akdinin Sağlık Sebepleri ile Feshedilmesi

Paylaş

İşçinin İş Akdinin Sağlık Sebepleri ile Feshedilmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 25. maddesinin 1. fıkrasında “Sağlık sebepleri” başlığı altında a bendinde; “İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.” ve yine b bendinde “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” işverenin işçinin iş akdini haklı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İşveren kanunun bu hükümlerine dayanarak işçinin iş akdini kıdem tazminatını ödemek suretiyle feshedebilir.

İşçinin tutulduğu hastalığın kendi kastı veya yaşayışından kaynaklanmasa da tedavi edilemeyecek nitelikte olması ve yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işveren yine sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir. Ancak fesih için devamsızlığın 17. madde ki bildirim sürelerinin altı hafta aşmasından sonra doğar. Hizmet süresi hesaplanırken çalışma süresi karşılığına denk gelen ihbar öneline 6 hafta eklenir.

Tüm bu fesihlerde işçi kıdem tazminatı hak kazanır.

 

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*