İşçinin, İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması

Paylaş

İşçinin İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 25. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında c bendinde; “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.” durumunda işverenin, işçinin iş akdini haklı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması nedeniyle kıdem tazminatı ödemeksizin haklı olarak iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması durumunda işverenin ayrıca bir önlem ve uyarı almaya gerek duymaksızın işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı vardır.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*