İşçinin İşverenin Kişilik Haklarına Saldırması – Sataşması

Paylaş

İşçinin İşverenin Kişilik Haklarına Saldırması - Sataşması4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 25. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında b bendinde; “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakk ında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması durumunda işverenin, işçinin iş akdini haklı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İşçinin işverene küfür etmesi, iş yerinde veya dışında hakaret etmesi, yine bu şekilde aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi, davranışlarda bulunması, yine işvereni hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması durumlarında işveren, işçinin iş akdini kıdem tazminatı ödemeyecek şekilde haklı olarak feshetme hakkına sahiptir.

Yine, işçinin iş yerine sarhoş olarak gelmesi, uyuşturucu alarak gelmesi veya bu maddeleri iş yerinde kullanması da yasaktır. Bu durum, özellikle şoför olarak çalışan işçiler için alkollü halde araç kullanmaları şeklinde görülmektedir.

 

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*