İşçinin Sağlık Sebebi ile İş Akdini Feshetmesi

Paylaş

İşçinin-Sağlık-Sebepleri-ile-İş-Akdini-Feshetmesiİşçi İş Kanunu’nun 24/I’e göre iş akdini haklı olarak feshedebilir.
İş Kanunu madde 24/I şu şekildedir.
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

İşçinin sağlık sebepleriyle iş akdini haklı olarak feshedebilmesi için rahatsızlığını tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınacak bir raporla tespit ettirmesi gerekmektedir. Tek doktordan alınan raporlar yeterli olmamakla birlikte, tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınan raporlara itiraz edildiği takdirde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmaktadır.

Alınacak rapor; İş Kanunu 24/I-a maddesine uygun olarak iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olacağı açıkça belirtilmelidir.

İş Kanunu madde 24’e göre yapılacak fesihler işçiye derhal fesih hakkı tanıdığından dolayı işçi, ister belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışsın isterse belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışsın bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini derhal son verebilir.

İşçi, sağlık sebepleriyle iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyorsa da iş akdini haklı nedenle dahi olsa fesheden ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*