İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Paylaş

Önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi işçi istifa etse dahi bazı durumlarda kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İstifa eden işçinin kıdem tazminatına hak kazanması için şart, haklı olmasıdır.

Peki haklı olarak istifa eden ve işten ayrılan işçi, ihbar tazminatına hak kazanır mı? Bununla ilgili açılan davada Mahkeme işçinin davasını kabul etmiş ancak işverenin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Bilindiği üzere Yargıtay son karar mercidir. Aşağıda, son karar merci olarak Yargıtay’ın kararını sizlerle paylaşıyoruz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 19 Aralık 2019 Tarihli, 2016/30226 Esas ve 2019/22862 Karar sayılı KARARI;
Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle 21/05/2013 tarihli el yazılı istifa dilekçesine göre, iş akdi davacı tarafından haklı nedenle sona erdirilmiş olup, kıdem tazminatı talabinin kabulü yerinde ise de, iş akdini haklı nedenle dahi olsa kendisi fesheden taraf, ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.SONUÇ:
Yargıtay’ın yukarıdaki kararına göre; Haklı olarak istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanıyorken, haklı dahi olsa istifa ettiği için yani işten kendisi ayrıldığı için ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*