İşverenin İşçiyi Yanıltması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir

Paylaş

İşverenin İşçiyi Yanıltması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında a bendinde; “İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.”  denilmek suretiyle işçinin yanıltılması durumunda işçiye kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdini sonlandırma hakkı vermiştir.

İşverenin işçiyi yanıltması işçiye haklı fesih hakkı verir. Şöyle ki; iş sözleşmesi yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı noktaları hakkında yanlış vasıf veya şartlar göstermek veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek, sözler söylemek suretiyle işverenin işçiyi yanıltması halinde işçi bu nedene dayanarak iş akdini haklı olarak feshedebilir.

Bu durumu örnek verecek olursak; Ücret konusunda işçi yanıltılabilir. Yemek ücreti verileceği, lojman tahsis dileceği ve benzeri konularda işçiler yanıltılabilir.

İşçi, işverenin kendisini yanıltması nedenine dayanarak iş akdini haklı olarak feshederse kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, her ne kadar işverenin işçiyi yanıltması nedenine dayanarak iş akdini feshedip kıdem tazminatına hak kazanıyorsa da haklı dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından işverenin işçiyi yanıltması nedenine dayanarak iş akdini feshederse ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*