Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Hakkı Var mı?

Paylaş

Milletvekilliği aday adaylığı için iş akdinin fesheden ancak kıdem tazminatını alamayan çalışanın açtığı dava sonucu hakkında son karar merci olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24/02/2020 Tarih, 2016/13963 Esas ve 2020/2860 Karar sayılı kararı aşağıdaki gibidir. Karara konu olayda;

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin … Belediye Başkanlığında devlet memurluğu kapsamında çalışmakta iken 15/02/1999 tarihinde akdedilen iş yeri hekimliği sözleşmesi ile iş yeri hekimi olarak aynı yerde göreve başladığını, … Belediyesinin İzmit belediyesi ile birleşmesine kadar orada, birleşmeden sonrada İzmit belediyesinde kesintisiz olarak iş yeri hekimliğini sürdürdüğünü, … belediyesinin kapanması ile tüm iş ve işlemleri yetki ve sorumlulukları İzmit belediyesine geçtiğini, 31/12/2014 tarihi itibari ile iş yeri hizmet sözleşmesinin yenilenmeyerek feshedildiğini, davacının 09/02/2015 tarihli dilekçesi ile milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak amacıyla yasal zorunluluk nedeniyle 09/02/2015 tarihi itibari ile memuriyet görevinden ayrılmak istediğini, bu şekilde başkanlık makamının Olur’u ile görevinden ayrıldığını, sonuç olarak fazlaya ilişkin talep ve dava haklarını saklı tutarak iş yeri hekimliği ücreti ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı taleplerini tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili davacının milletvekili seçimlerine katılmak üzere görevinden ayrıldığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece dosyadaki bilgi, belgelere ve bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta davacı 09.02.2015 tarihli el yazılı ve “milletvekilli aday adaylığı nedeni ile istifa ediyorum” içerikli istifa dilekçesi ile iş akdini kendisi sona erdirmiştir. Bu istifa haklı nedene dayanmamaktadır.
Mahkemece milletvekilli aday adaylığı nedeni ile işten ayrılmanın haklı neden olarak düzenlenmediği gözetilerek davacının şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.SONUÇ:
Yargıtay’ın yukarıdaki kararına göre; Milletvekilliği aday adaylığı nedeni ile iş akdini feshedenin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. 

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*