SGK’ya Düşük Ücretten Bildirim Nedeniyle Yapılan Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı Var mıdır?

Paylaş

Ücretin SGK’ya düşük olarak gösterilmesi nedeniyle işçi iş akdini haklı olarak feshedip kıdem tazminatı alabilir mi?

Bilindiği üzere iş hayatında alınan ücret ile SGK’ya bildirilen ücretler arasında farklar bulunmaktadır. Genelde daha yüksek ücret ile çalışılmasına rağmen SGK’ya bildirimler asgari ücretten yapılmaktadır. Böyle bir durumda işçi, iş akdini feshederse kıdem tazminatı alabilir mi?

İşte böyle bir durumda çalışan işçi tarafından, sigorta primlerinin gerçek ücreti üzerinden ödenmemesi nedeniyle iş akdini feshettiğini beyan ederek kıdem tazminatı talepli dava açmıştır.

İşçinin açtığı davada Mahkeme, iş akdinin işçi tarafından devamsızlık nedeniyle feshedildiği kanaatiyle davayı reddetmiş, akabinde işçi tarafından dosya Yargıtay’a taşınmıştır.

İşte bu konuya ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 16/12/2019 Tarih, 11081 Esas ve 2019/22458 Karar sayılı KARARI:

Davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece davacının devamsızlık yaptığı ve işveren feshinin buna göre haklı olduğu gerekçesiyle her iki isteğin reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre davalı işveren 04.03.2014-05.2014-06.03.2014 tarihleri için devamsızlık tutanakları tutarak 14.03.2014 tarihinde davacı işçiden mazeretini sormuş, daha sonra 25.03.2014 tarihinde iş sözleşmesini haklı neden iddiasıyla feshettiğini bildirmiştir.

Davacı işçi ise 24.03.2014 tarihli ihtarnamesinde sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek iş sözleşmesini haklı olarak sona erdirdiğini açıklamış ve bu tarihten sonra işyerine gelmemiştir.

Yapılan yargılama sırasında davacının fazla çalışma ücreti alacağı belirlenmiş olup davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle feshettiği kabul edilmelidir. Somut uyuşmazlıkta davacı feshi öne geçen fesih olarak değerlendirilmeli ve işverenden sadır olan haklı fesih nedenine dayalı olarak işçinin iş sözleşmesini her zaman feshedebileceği kabul edilmelidir.

Mahkemece ihbar tazminatı talebinin reddi yerinde ise de kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmelidir.SONUÇ:
Yargıtay’ın yukarıdaki kararına göre; fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve ücretin SGK’ya düşük ücretten bildirilmesi haklı fesih nedenidir. İşçi bu haklı fesih nedenine dayalı olarak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak haklı dahi olsa ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*