Ücretlerinin – Maaşlarının Ödenmemesi İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir

Paylaş

Ücretlerinin – Maaşlarının Ödenmemesi İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasında “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında e bendinde; “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse..”  denilmek suretiyle işçiye ücretlerinin – maaşlarının ödenmemesi durumunda işçiye kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdini sonlandırma hakkı vermiştir.

İşçi ücretlerinin – maaşlarının tam ve zamanında ödenmesi gerekir. Ödenmeyen ücretin az veya çok olmasının bir önemi yoktur. Tam olarak ödenmelidir. İşçinin ücreti eksik ödenemeyeceği gibi işçinin yazılı muvafakafatı alınmadan ücretten kesinti dahi yapılamaz. Ayrıca zamanında ödenmelidir. Öyle ki işçinin ücreti 20 gün içerisinde ödenmediği takdirde işçi iş görme ediminden kaçınabilir, yani işi yapmayı durdurabilir.

Yargıtay, kanunlarda geçen ücreti – maaşı, geniş anlamda; fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı gibi alacakları da kapsadığını açıklamıştır. Yani bu alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı tanımaktadır.  Buna paralel olarak gerçekte alınan ücret daha fazla iken sigortaya daha düşük ücret üzerinden bildirilmesi de haklı fesih sebepleri arasındadır.

Sonuç itibariyle;

Maaşı (Ücreti) ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Hafta tatili ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Genel tatil ( Resmi tatil ve dini tatil) ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Asgari geçim indirimi ücreti ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
İkramiye ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Prim ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Yakacak yardımı, giyecek yardımı ücretleri ödenmeyen işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
Sigortaya düşük ücret üzerinden bildirimde bulunulması durumunda işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Ancak her ne kadar ücretlerin ödenmemesi nedeniyle haklı dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*