Zorlayıcı Sebeplerle İş Akdinin Feshedilmesi

Paylaş

Zorlayıcı Sebeplerle İş Akdinin Feshedilmesi4857 Sayılı İş Kanunu’nda “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 24. maddesinin 3. fıkrasında “Zorlayıcı sebepler” başlığı altında “İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.” işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

Örneğin; İş yerinde yangın çıkması, deprem olması sonucu yıkılması, su basması gibi doğal afetler nedeniyle iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durması söz konusu olduğu takdirde işçi iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde haklı olarak feshedebilir. Ancak haklı dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından zorlayıcı nedenlerle de olsa işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Yalnız; ekonomik kriz nedeniyle veya benzer nedenler işverene haklı fesih imkanı vermediğinden işçinin feshe bağlı haklarının ve ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*